1. Privatlivspolitik
Essentials Made Easy s.r.o., 09491406 (“Groomi” eller “vi” i enhver form) tager databeskyttelse alvorligt. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Groomi behandler personoplysninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679) (almindeligvis kendt som “GDPR”).

1.1. Kategorier af personoplysninger og behandlingsformål
Vi indsamler generelt personlige data direkte fra dig. Ikke at give dine personlige data kan resultere i ulemper for dig, f.eks. du muligvis ikke kan modtage vores produkter eller oplysninger om os. Medmindre andet er angivet, vil det ikke medføre juridiske konsekvenser for dig, hvis du ikke giver dine personlige data. Vi kan også indsamle personlige data fra tredjepartskilder.

1.2 Ordrer
Hvis du bestiller et produkt, Groomi. behandler følgende personoplysninger for at opfylde ordren: kontaktoplysninger såsom navn, adresse og telefonnummer, produkttype og -mængde, købspris, ordredato, ordrestatus, transaktionsdata. Vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er kontraktmæssig nødvendighed for forbrugerkøb og legitime interesser for vores forretningskunder.

1.3 Kundesupport
For at yde kundesupport behandler vi personlige data vedrørende organisatorisk tilhørighed (hvis relevant), navn, e-mail-adresse, telefonnummer og information om forespørgslen. Vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er kontraktmæssig nødvendighed for forbrugerkøb og legitime interesser for vores forretningskunder.

1.4 Marketing og produktinformation
Vi behandler dit navn, kontaktoplysninger og e-mail-adresse for at give dig markedsførings- og produktoplysninger. Vores juridiske grundlag for dette er samtykke, som når som helst kan trækkes tilbage.

1.5 Konkurrencer
Hvis du deltager i en konkurrence, behandler Groomi følgende personlige data: navn, postadresse, e-mail-adresse, dato for tilmelding, udvælgelse som vinder, pris og sociale medieoplysninger (hvor relevant). Groomi behandler sådanne personlige data med henblik på at gennemføre konkurrencen, informere vinderen, offentliggøre vinderen på vores hjemmeside og på sociale medienetværk, levere prisen til vinderen og markedsføre. Vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er vores legitime interesser for at markedsføre vores forretning.

1.6 Håndter vores forretningskontakter
Hvis du repræsenterer en organisation, som vi driver forretning med (eller overvejer at gøre forretninger med), behandler vi personoplysninger for at lette vores forretningsforhold med den organisation, som du repræsenterer (inklusive køb), dvs. navn og kontaktoplysninger såsom e- postadresse, telefonnummer samt korrespondance. Vores juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne er vores legitime interesser i at drive vores forretning.

1.7 Kundeanalyser
Vi analyserer købsdata for bedre at forstå vores kunder og forbedre kundeoplevelsen. Vi bruger pseudonymiserede data genereret i vores webshop som transaktionsbeløb, ordredato, transaktions-ID, momsbeløb, købers land, produkttype og mængde. Vi bruger også data fra vores offline indkøbssystem. Vi opbevarer muligvis data i syv (7) år efter udgangen af det regnskabsår, som dataene vedrører.

1.8 Rekruttering
Vi behandler personlige data (navn, e-mail, telefonnummer, applikationsdata, interviewnotater, offentligt tilgængelige sociale mediedata og søgeresultater fra søgemaskiner) om personer, der ansøger om stillinger hos Groomi. Dataene opbevares under ansøgningsprocessen. Med kandidatens samtykke kan dataene også behandles i seks (6) måneder for fremtidige rekrutteringer.

1.9 Sociale medier
Vi bruger Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube til at markedsføre og informere om vores virksomhed. Det juridiske grundlag er vores legitime interesser i at bruge sådanne kanaler til markedsføring og information.

2. Hvem deler vi dine personlige data med?
Groomi kan engagere eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere af Groomi, til at levere visse tjenester til Groomi, såsom udbydere af websitetjenester, udbydere af marketingtjenester eller it-supporttjenesteudbydere. Når de leverer sådanne tjenester, kan de eksterne tjenesteudbydere have adgang til og / eller behandle dine personlige data. Vi beder disse eksterne tjenesteudbydere om at implementere og anvende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre privatlivets fred og sikkerhed for dine personlige data. Groomi kan overføre – i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov – personlige oplysninger til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. I tilfælde af en virksomhedsfusion eller -overtagelse kan personoplysninger overføres til de tredjeparter, der er involveret i fusionen eller erhvervelsen.

3. Internationale overførsler af personoplysninger
Personoplysninger kan overføres til og behandles af modtagere, der er placeret i eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Landene inkluderer de lande, der er anført på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, som giver et passende niveau af databeskyttelse set fra et europæisk perspektiv om databeskyttelseslovgivning. Modtagere i USA kan blive certificeret under EU-USA. Privacy Shield og derved anerkendt som et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse set fra et europæisk persondatalov. Andre modtagere kan være placeret i andre lande, der ikke tilføjer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau set fra et europæisk perspektiv om databeskyttelse. Groomi vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler ud af EØS er tilstrækkeligt beskyttet som krævet af gældende databeskyttelseslovgivning. Med hensyn til overførsler til lande, der ikke leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, baserer vi overførslen på passende garantier, såsom standard databeskyttelsesklausuler, der er vedtaget af Europa-Kommissionen eller af en tilsynsmyndighed, godkendt adfærdskodeks sammen med bindende og eksigible forpligtelser af modtageren eller godkendte certificeringsmekanismer sammen med bindende og håndhævelige forpligtelser fra modtageren. Du kan bede om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet nedenfor.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?
Dine personlige data opbevares så længe det er nødvendigt for at give dig produkter, tjenester eller kommunikation. Ud over opbevaring til ovennævnte formål kan vi også opbevare dine personlige data for at overholde gældende love, såsom bogholderilovgivning, eller hvis vi har brug for dine personlige data for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. Registrerede rettigheder
Du har en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, underlagt visse betingelser beskrevet i GDPR og lokale databeskyttelseslove, herunder retten til:

(i) Anmod om adgang til dine personlige data (“anmodning om registreret adgang”). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt.

(ii) Anmod om berigtigelse af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dette giver dig mulighed for at få rettet ufuldstændige eller unøjagtige data, som vi har om dig.

(iii) Anmod om sletning af dine personlige data. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personlige data, hvor der ikke er nogen tvingende grund til, at vi opbevarer dem.

(iv) Bed os om at stoppe behandlingen af personoplysninger, hvor vi er afhængige af en legitim interesse, og der er noget ved din særlige situation, der får dig til at gøre indsigelse mod behandling af denne grund.

(v) Anmod om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af personoplysninger om dig, for eksempel hvis du vil have os til at fastslå nøjagtigheden eller årsagen til behandlingen af dem.

(vi) Anmod om overførsel af dine personlige data til en anden part. Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, og dette samtykke har fungeret som et juridisk grundlag for behandling, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. Kontakt os som angivet nedenfor for at udøve dine rettigheder. I tilfælde af klager har du også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

6. Cookies og andre sporingsteknologier
Dette websted bruger cookies. For yderligere information besøg vores cookiepolitik på https://www.groomi.dk/cookiepolitik/.

7. Kontakt os
Hvis du har bekymringer eller spørgsmål angående denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os på info@groomi.dk

olicy, please contact us at info@groomi.dk